• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Tem.12
 • Kadro Derecesi 8

Mimarlık temel alanında Lisans Derecesi sahibi olmak

Çankaya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İçin
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Çerçevesince Uzman alınacaktır.

Adayın, Mimarlık temel alanında Lisans Derecesi sahibi olması,
Öğrenciliği sırasında uyarma dışında disiplin cezası almamış olması,
Başvuru için, adayın

o Özgeçmişi,

o Diploma fotokopisi ve ders dökümü

o ALES sayısal puan kategorisinde (en az 70) puan alındığına dair belge (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz),

o İngilizce düzeyi için KPDS (en az 80) / ÜDS (en az 75) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge veya Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden almış olmak.Bu belgeler ile Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Cad. No 14, ABlok, Yüzüncüyıl, Balgat, ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına posta ile veya gultekin@cankaya.edu.tr adresine belgelerinin 23.07.2012 tarihi saat 17:00’ye kadar elektronik kopyaları ile başvurmaları gerekmektedir.4. Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi: 23.Temmuz.2012
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 24.Temmuz.2012,

(saat16,30)

Giriş Sınavı: 26.Temmuz.2012, (saat:10,00)
Sınav Sonucu Açıklanması: 26.Temmuz.2012, (saat:16,30)