• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Tem.12
 • Kadro Derecesi 8

Bilgisayar Mühendisliği temel alanında Lisans Derecesi sahibi olmak

Çankaya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Çerçevesince
Uzman alınacaktır.

Adayın, Bilgisayar Mühendisliği temel alanında Lisans Derecesi sahibi olması;
Öğrenciliği sırasında uyarma dışında disiplin cezası almamış olması,
Başvuru için, adayın

o Özgeçmişi,

o Diploma fotokopisi ve ders dökümü
o ALES sayısal puan kategorisinde (en az 70) puan alındığına dair belge (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz),

o İngilizce düzeyi için KPDS (en az 80) / ÜDS (en az 80) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge veya Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden almış olmak.Bu belgeler ile Çankaya Üniversitesi, Eskişehir Yolu 29.km Yukarıyurtçu, Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına 23.07.2012 pazartesi günü saat 17:00’ye kadar bizzat gelmeleri , belmacanbay@cankaya.edu.tr adresine e-posta ile veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.3. Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

o Son Başvuru Tarihi: 23.07.2012, pazartesi günü, saat 17.00

o Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 25.07.2012, çarşamba , Saat 14:00

o Giriş Sınavı: 26.07.2012, perşembe günü , Saat 14:00, Yer: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 27 Temmuz 2012, cuma, saat 16:30