• Üniversite Adı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FELSEFE
 • Anabilim Dalı BİLİM TARİHİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Tem.12
 • Kadro Derecesi 7

Felsefe bölümünde doktora yapıyor olmak.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09//2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (araştırma görevlisi için; atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan, öğretim görevlisi için; lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Bir aday, birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Bu şekildeki başvuruların tamamı geçersiz sayılır.B- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

2- Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek

kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Alanında yüksek lisans yapmış olmak. (Dil okutmanları hariç)

Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular; Muş Alparslan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1- Başvuru dilekçesi

2- Lisans diploma örneği

3- ALES belgesi

4- KPDS veya ÜDS belgesi

5- İstenildiği takdirde, yüksek lisans veya doktora belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

8- Özgeçmiş

9- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi

10- İstenildiği takdirde hizmet süresini bildirir belge

11- Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesiNOT: - İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

- Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Başvuru Adresi:

Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük, Diyarbakır Yolu 7. km. 49250 MUŞ

Tel. : 0 436 213 00 13

Faks : 0 436 213 00 42D- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.