• Üniversite Adı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 21.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Eyl.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İng.) alanlarından birinden mezun olmak ve en az 3 yıl Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış olmak

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Okutman alınacaktır.

Başvuru Koşulları

a) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İng.) alanlarından birinden mezun olmak ve en az 3 yıl Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış olmak,

b) ALES’den herhangi bir alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak,

c)ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Muafiyet

1) Doktorasını tamamlamış olanlar (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir),

2) 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ dan muaftır.Başvuruda İstenen Belgeler

Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
Özgeçmiş
ALES belgesi fotokopisi
Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi
Diploma Fotokopileri (lisans, yüksek lisans varsa doktora belgesi veya doktora öğrenci belgesi)
Onaylı lisans Transkripti
Nüfus cüzdanı fotokopisi
1 Adet vesikalık fotoğraf ile birlikte var ise, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

Başvuru Yeri:

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL"yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler ayrıca Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde yer almaktadır.NOT:
-Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.