• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Bilgisayar Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 20.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak veya Eylül 2012 itibariyle kayıt yaptıracak olmak

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bir yüksek lisans programına kayıtlı, 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak,
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak veya Eylül 2012 itibariyle kayıt yaptıracak olmak,
ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak (Türü Sayısal),
KPDS ve ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliğiYükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan mudaili bir puan almış olmak,
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERAraştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.Özgeçmiş (fotoğraflı)
2 referans
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)
Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES, Türü sayısal)
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belgeile birlikte varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.Başvuruların şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.