• Üniversite Adı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 6

İngilizce Öğretmeliği lisans mezunu olup, alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da
Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
Okutman kadrosuna atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 32. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.
1. Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutmanlarda en az yüksek lisans mezunu olmak,
2. Yabancı Dil okutmanları başvurularında KPDS veya ÜDS'den en az 80 puan almış olmak yada uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan (TOEFL, IELTS, vb) bunlara denk
puan almış olmak.
3. ALES'den en az 70 puan almış olmak.
4. KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN DİĞER BELGELER :
1- Başvuracak adayların bölüm veya anabilim dallarını içeren dilekçelerine özgeçmişlerini, onaylı mezuniyet belgelerini ve lisans not dökümlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet
fotoğraf ile varsa Bilimsel yayın listelerini, ayrıca kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.
2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
3- Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.