• Üniversite Adı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 20.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Tem.12
 • Kadro Derecesi 3

Endüstri Mühendisliği bölümü Lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde; 2547 sayılı Kanun, 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

Üniversitemiz Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi alınacaktır.


A - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Başvurularda merkezi sınavdan (ALES’ten) en az 70 puan almış,

3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 65 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır)B - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARIBaşvuruda bulunacak adayların Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümü Lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olması şarttır.C-MUAFİYET1-Doktorasını tamamlamış olanlar,

2-Yukarıda belirtilen Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3-Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten muaftır.

D - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER1-Başvuru, www.btu.edu.tr adresinde ilana ekli başvuru dilekçesi alınıp doldurulacaktır. Dilekçede duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.

2-Özgeçmiş,

3-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)Doktora yapmış olanların muafiyetten yaralanması halinde, değerlendirmede ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

5-Lisans diploması fotokopisi,

6-Lisans transkript fotokopisi,

7-Yüksek Lisans ve Doktora yaptığına dair belgeler ve Lisans Üstü Transkript fotokopileri,

8-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların YÖK onaylı denklik belgesi

9-Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile bir fiil ilgili alanda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir)

11-İlan edilen kadroya bağlı olarak tecrübe belgesi. Özel sektör çalışmaları SGK’dan belgelenmelidir

12-Nüfus cüzdanı fotokopisi

13-Bir adet fotoğrafBaşvuru Notları:

1-Belgeler belirtilen sırayla koyulmalı ve başvuru dosyasına takılmalıdır.

2-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

3-Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir.

4-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

5- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle Sınav sonucu olumsuz olsa dahi başvuru belgeleri adaylara iade edilmeyecektir.

6- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde ve diğer puanlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ilan başlama tarihinde geçerli dönüşüm tabloları esas alınacaktır.E - GİRİŞ SINAVI1. Giriş sınavı ilan edilen tarihte BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 16200 Osmangazi/BURSA adresinde yapılacaktır.

2. Giriş sınavı yazılı olarak yapılacaktır.

3. Giriş sınavına katılan adaylar fotoğraflı bir resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak ve sınav sorumlularına ibraz etmekle yükümlüdürler. Geçerli bir kimliği olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.F - SINAV SONUÇLARININ İLANIÖn değerlendirme ve nihai sınav sonuçları belirtilen tarihlerde üniversitemiz internet sitesinden (www.btu.edu.tr) duyurulacaktır. Söz konusu duyurular resmi tebligat niteliğindedir. Bu konuda adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

G – BAŞVURU VE İRTİBAT ADRESİ:

Başvuru; Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’ne şahsen verilecek veya posta ile gönderilecektir. İlan süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmeyecektir.Adres: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ- Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

(Merinos AKKM) 16200 Osmangazi/BURSA

Telefon: 0 (224) 314 16 05 - 314 16 29 - 314 16 51 Faks: 0 (224) 314 16 30