• Üniversite Adı MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Dil Hazırlık Okulu
 • Anabilim Dalı İngilizce**
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 17.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Tem.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim - Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olmak

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Dil Hazırlık Okuluna 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca görevlendirilmek üzere "İngilizce Okutmanı" alınacaktır.

Giriş Sınav Tarihi Ve Saati : 19.07.2012 - Saat: 10:30

Sınav Yeri : Dil Hazırlık Okulu

Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 24.07.2012


BAŞVURU ŞARTLARI:

ALES'den en az 70 puan almış olmak,
Merkezi Yabancı Dil sınavlarından (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan 80 ve üstü puan almış olmak),
İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim - Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun,
Konusunda en az 2 yıl deneyimli, (mezuniyet sonrası)
Yetişkin İngilizce Öğretim (Adult Education) tecrübesi tercih sebebi
İngilizce Okutmanı alınacaktır.BAŞVURU İŞLEMLERİ :

1 - Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil BelgesiBAŞVURU ŞEKLİ:

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
Müracaatlar şahsen / posta yoluyla veya hvural@mevlana.edu.tr e-mail adresine yapılacaktır.
Sonuçlar Üniversitemizin www.mevlana.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.MUAFİYET :

Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.