• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ÇOCUK GELİŞİMİ
 • Anabilim Dalı ÇOCUK GELİŞİMİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Tem.12
 • Kadro Derecesi 4

ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Çocuk Gelişim alanında yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve yabancı dilden KPDS’den veya eşdeğeri bir sınavdan yüksek lisans düzeyinde en az 60 puan, doktora düzeyinde en az 70 puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.