• Üniversite Adı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜRÜN M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Tem.12
 • Kadro Derecesi 5

Maliye Programı İçin: Fakültelerin Kamu Yönetimi, Maliye veya İktisat Bölümü mezunu olmak

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 Sayılı Kanun ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır. Başvurular ilgili birimlere (Fakülteler ve Meslek Yüksekokulları) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada oluşabilecek veya son başvuru tarihinden sonra ilgili birimlere ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların yanlış beyanda bulunmaları hâlinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemiz WEB sitesinde (www.cumhuriyet.edu.tr) yayımlanacak ve bu, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: 02/12/2008 tarih ve 5150/35562 sayılı YÖK Kurul Kararı ile Araştırma Görevlisi dışında kalan diğer atamalarında atama yapılacak lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES ten en az 70 puan aranması uygun bulunmuştur.)BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1. Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat dalı /bölüm ve program, adı soyadı, yazışma adresi ve telefon numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Öz geçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)
7. ALES Belgesi.
8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği) “ Meslek Yüksekokullarında yabancı dil aranmamaktadır”

09. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli

10. Varsa yayımlanmış veya yayımlanacak çalışmalarının örnekleri.Not: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.

Diploma notlarının 100’lük sistemden 4’lük sisteme veya tersi durumlarda, karşılık çevriminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu esas alınacaktır.