• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Uluslararası Kamu Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 17.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Uluslararası Kamu Hukuku alanında yüksek lisans öğrencisi olmak

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.


Atılım Üniversitesi
Hukuk Fakültesi


Başvuru Koşullarıı

a) Uluslararası Kamu Hukuku alanında yüksek lisans öğrencisi olmak
b) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olması,
c) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,Başvuruda İstenen Belgeler:

Aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihinden önce şahsen, posta veya e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir). Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.-Başvuru Dilekçesi
-Özgeçmiş (YÖK Formatında),

- Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (1 adet),
- Diploma Fotokopileri ile onaylı lisans Transkript

Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta(nyilmaz@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilir.

Adres: Atılım Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi

06836 İncek

Ankara
Tel: 0 312 586 85 53