• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Lisans derecesi olmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.Genel Şartlar:

ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.Özel Şartlar:

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Lisans derecesi olmak.

Yükseköğretim Kurulu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7/4b maddesine göre, başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Adayların, Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, başvuru dilekçelerine, Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti, Fotoğraf (2 Adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri

Öğretim Görevliliği Atama Yazısı (Varsa), Lisans Diploması ve Varsa Bilimsel Çalışma, Tasarım ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ve Portfolyo ekleyeceklerdir.