• Üniversite Adı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 18
 • Duyuru Başlama Tarihi 03.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 17.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

İngilizce Hazırlık Programı için, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği alanlarında Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl İngilizce öğretmenliği tecrübesine (staj dahil edilmez) sahip olmak

T.C.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN,
Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

OKUTMAN İÇİN ARANAN KRİTERLER:
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği alanlarında Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az 3 yıl İngilizce öğretmenliği tecrübesine (staj dahil edilmez) sahip olmak.

Başvurular İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad. No:6
Şişli-İSTANBUL
Tel: 0 212 311 50 00
Fax:0 212 216 84 41
E-posta: ikgelisim@bilgi.edu.tr

OKUTMAN İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
İlgili alan türünde ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
Yabancı Dil Sınav Belgesi'ne sahip olmak: KPDS/ÜDS (İngilizce) 80 veya TOEFL (IB:96 - CB:241 - PB:588) veya IELTS 6,5

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. Örnek Dilekçe Formu İnsan Kaynakları Birimi'nden temin edilebilir. Başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur.
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
ALES Belgesi
Yabancı Dil Sınav Belgesi
Öğrenim Belgeleri (alınan tüm diplomalar, transkriptler ve öğrenci belgesi) Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
3 yıl İngilizce öğretmenliği alanında iş tecrübesini gösteren hizmet belgesi (staj ve asistanlık dahil edilmez)

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.