• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Uluslararası İlişkiler
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 17.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans veya Doktora programında kayıtlı olmak

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler lisans mezunu, Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans veya Doktora Programına kayıtlı, 2547sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI

* ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

* KPDS veya ÜDS’den 50 puan almış olmak veya eş değerlililiği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

* Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans veya Doktora programında kayıtlı olmak,


* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

-Özgeçmiş, (Fotoğraflı)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

-2 ad Fotoğraf,

-Lisans Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi,

-Resmi Not Döküm Belgesi (TranYasakKelime),

-2 ad Referans Mektubu,

-Merkezi Sınavı Belgesi (ALES),

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,


ile birlikte var ise, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.


Başvuruların şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi İİBF Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İİBF dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.