• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
 • Anabilim Dalı İÇ MİMARLIK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 16.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Tem.12
 • Kadro Derecesi 4

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak. ALES’ten en az 70 puan almış ve yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den yüksek lisans için en az 55 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.