• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi ve benzeri alanlarda lisans ve yüksek lisans mezunu olmak ve üniversite düzeyinde en az iki yıl yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlik deneyimine sahip olmak.


Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu için 2547 Sayılı Kanununun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca okutman alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR
* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

* Üniversite düzeyinde en az iki yıl yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlik deneyimine sahip olmak,

* Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi ve benzeri alanlarda lisans ve yüksek lisans diplomasına ve üniversite düzeyinde en az iki yıl yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlik deneyimine sahip olma koşulu aranır.

* KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir İngilizce sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

* ALES 'ten 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlarla, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
* Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörlüğüne şahsen, posta veya e-posta yoluyla son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- Yabancı dil sınav belgesi

6- ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)
7- Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) tranYasakKelime
8- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
9- iş tecrübesini gösteren hizmet belgesi
10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

Başvuru belgeleri, Kuşbakışı Cad. No:27 Altunizade -Üsküdar / İstanbul adresine posta ile veya sepp@sehir.edu.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.
Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’na ulaşmış olması gerekmektedir.
Postadaki gecikme dikkate alınmayacaktır.Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.