• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İLKÖĞRETİM
 • Anabilim Dalı SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 14.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Tem.12
 • Kadro Derecesi 5

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programından mezun olmak, alanında ALES ten en az 70 puan almış ve KPDS ya da ÜDS den en az 60 veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) programında Yüksek Lisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.