• Üniversite Adı ALTIN KOZA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Eğitim Merkezi
 • Bölüm Adı İngilizce Hazırlık Sınıfı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 12.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

ALTIN KOZA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Okulu’nda görevlendirilmek üzere okutman alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar:

a) 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak (Doktora derecesine sahip olan adaylarda ALES şartı aranmaz).

c) ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan almış olmak.

d) Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

e) İngilizce öğretimi alanında en az 5 (beş) yıllık deneyim sahibi olmak.

f) Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak.

g) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
Resimli Özgeçmiş
3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge),
Yabancı dil (KPDS veya ÜDS) sınav sonuç belgesi
ALES sonuç belgesi
Nüfus cüzdanı sureti
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya muaf olduğunu belirten belge
Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi
İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet/öğrenci belgesi,
Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.Başvuru Şekli:Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla 06 Temmuz 2012 saat 17:00’ ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.Başvuru Adresi:Altın Koza Üniversitesi

Turan Güneş Bulvarı No:98/3 06550 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 470 00 00