• Üniversite Adı PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 12.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Radyo ve Televizyon Programcılığı için; Üniversitelerin Radyo Televizyon, Sinema ve ilgili alanlarında en az lisans derecesine sahip olmak, Kamera Işık Teknikleri, sinematografi ve/veya televizyon stüdyo prodüksiyonu alanlarında deneyimli olmak

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Meslek Yüksekokulumuzun programlarında görevlendirmek üzere 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede ilan edilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Radyo Televizyon Programcılığı(1)- Kadro Sayısı: 1

* Üniversitelerin Radyo Televizyon, Sinema ve ilgili alanlarında en az lisans derecesine sahip olmak,

*Kamera Işık Teknikleri, sinematografi ve/veya televizyon stüdyo prodüksiyonu alanlarında deneyimli

* KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri puan almış olmak.

Radyo Televizyon Programcılığı(2)- Kadro Sayısı: 1

* Üniversitelerin Radyo Televizyon, Sinema ve ilgili alanlarında en az lisans derecesine sahip olmak,

*Kamera Işık Teknikleri, sinematografi ve/veya televizyon stüdyo prodüksiyonu alanlarında deneyimli

Tüm kadrolar için;

* Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak, (Yüksek lisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)

* ALES 'den 100 üzerinden (Lisans öğretiminden mezun olduğu puan türünde) en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ile 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

* Başvurular Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.) Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- YÖK Formatlı Özgeçmiş

3- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6-ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)

7- Lisans Diploması var ise Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları

8- Lisans Transkripti

9- İş Tecrübesi ve/veya Hizmet Belgesi (Bir başka kurumda atanmış olanlar veya meslek alanlarında tecrübe sahibi olanlar)

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar

12- Radyo Televizyon Programcılığı(1) için; KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan veya üzeri puan alındığına ilişkin belge


Not : Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.