• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak

Üniversitemiz bünyesindeki Yabancı Diller Yüksekokulu’na 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca nitelikleri aşağıda belirtilen 1 (bir) İngilizce Okutmanı alınacaktır.

A. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 85 (seksenbeş) puana veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

B. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

2. Belgelemek koşuluyla ve akademik yıl esasına göre, üniversite düzeyinde İngilizce öğretimi alanında en az 3 (üç) yıllık deneyime sahip olmak, ölçme-değerlendirme birimi ve akademik yazma merkezinde görev yapabilecek deneyime sahip olmak ve yukarıda adı geçen bölümlerden birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.C. AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SINAVINDAN (ALES) MUAFİYET

1. Doktora derecesine sahip olanlar,

2. 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

3. Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ALES’den muaf sayılırlar.D. GİRİŞ SINAVI

1. Giriş sınavı ilan edilen tarihte İzmir Üniversitesi Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 Üçkuyular/İzmir adresinde yapılacaktır.

2. Giriş sınavına katılan adaylar fotoğraflı bir resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak ve sınav sorumlularına ibraz etmekle yükümlüdürler. Geçerli bir kimliği olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda (*) ile belirtilmiş belgelerin tümü onaylı olmalı (resmi kurumlar tarafından verilen onaylar yeterlidir); belgeler başvuru dosyasına aşağıda belirtilen sırayla koyulmalıdır.

1. Başvuru dilekçesi (ydyo.izmir.edu.tr adresinden indirilip bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

2. Okutman adayı bilgi formu (ydyo.izmir.edu.tr adresinden indirilip bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

3. Özgeçmiş

4. Lisans ve yüksek lisans diploması *

5. (Varsa) yabancı ülkelerden alınmış diplomaların YÖK onaylı denklik belgesi *

6. Lisans ve yüksek lisans not dökümü (transkript) *

7.Mesleki deneyim belgesi *

8.Yabancı dil sınavı sonuç belgesi *

9. ALES sonuç belgesi *

10. Nüfus cüzdanı örneği *

11. Erkek adaylar için askerlik terhis ya da muaf belgesiF. BAŞVURU ŞEKLİ

1. Adaylar bu ilanda yer alan kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler. Başvuru dilekçesinde hangi kadroya başvurulduğu www.yok.gov.tr adresinde yer alan ilanın “Duyuru Detay” numarası aracılığıyla ilgili alanda belirtilmelidir. “Duyuru Detay” numarası belirtilmemiş başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. Başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir. Belgesi eksik olan ve/veya başvuru son tarihine kadar belgeleri ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz. Sınav sonucu olumsuz olsa dahi başvuru belgeleri adaylara iade edilmez.Başvuru adresi :

İzmir Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Gürsel Aksel Bulvarı No:14

35350 Üçkuyular / İzmirG. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Ön değerlendirme ve sınav sonuçları yukarıda belirtilen tarihlerde üniversitemiz internet sitesinden (www.izmir.edu.tr) duyurulacaktır. Söz konusu duyurular resmi tebligat niteliğindedir. Bu konuda adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.