• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA
 • Anabilim Dalı ANALİTİK KİMYA
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 07.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 13.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

Üniversitelerin Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya veya Fizik Bölümü Lisans mezunu olmak. Kimya veya Fizik Anabilim Dalı alanlarında en az Yüksek Lisans yapmış olmak. Nükleer Magnetik Rezonans, Kütle Spektrometresi, X Işınları Difroktametre cihazlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Uzman alınacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

—657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

—Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

—Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

— Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

— Üniversitelerin Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya veya Fizik Bölümü Lisans mezunu olmak.

— Kimya veya Fizik Anabilim Dalı alanlarında en az Yüksek Lisans yapmış olmak.

— Erkek adayların askerliğini yapmış olmaları

— Nükleer Magnetik Rezonans, Kütle Spektrometresi, X Işınları Difroktametre cihazlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

— Aynı bölümde, aynı tarihlerde ilana çıkılmış kadrolardan sadece birine başvuru yapmak.

MUAFİYET

—Doktorasını tamamlamış olanlar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ ve EKLENECEK BELGELER

Uzman kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numaralı) ile Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı adresine şahsen veya posta (Çayırova Kampüsü) ile yapabileceklerdir.

Dilekçeleri ekine;

1-Özgeçmiş,

2-Nüfus cüzdan fotokopisi, (ONAYLI)

3- Fotoğraf (1 adet) (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

4- Merkezi Sınavı Belgesi (ALES),

5- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

6- Lisans Not Ortalamasını gösterir belge (Transkript) Resmi-ONAYLI

7- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8 Diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

* Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.