• Üniversite Adı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
 • Anabilim Dalı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 12.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Tem.12
 • Kadro Derecesi 4

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Başvurular:

· Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.


Başvuru için Gerekli Belgeler:· Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),· Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi,· Resmi transkript,

· Yabancı Dil Belgesi ( KPDS'den en az 90 veya eşdeğeri bir sınavdan başarılı olmak) veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak,

· ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 80, Türü SÖZ.),· Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/Assets/Docume...vuru_formu.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.