• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KİMYA
 • Anabilim Dalı ANALİTİK KİMYA
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 07.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 13.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

Üniversitelerin Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak, Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans (hazırlık hariç) veya Doktora öğrencisi veya Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak.

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı’na 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

- Üniversitelerin Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak.

- Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans (hazırlık hariç) veya Doktora öğrencisi veya Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak.

-Aynı bölümde, aynı tarihlerde ilana çıkmış kadrolardan sadece birine başvuru yapmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numaralı) ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı adresine şahsen veya posta ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Muallimköy Kampüsü) yapabileceklerdir.

Dilekçeleri ekine;

- Özgeçmiş,

- Nüfus cüzdan fotokopisi (ONAYLI),

- Fotoğraf (1 adet) (son altı ay içerisinde çekilmiş),

- Merkezi Sınavı belgesi (ALES),

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge,

- Lisans not ortalaması gösterir belge (Transcript) Resmi-ONAYLI,

- Öğrenci Belgesi

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

- Diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

* Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.