• Üniversite Adı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Tem.12
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İngilizce öğretiminde en az üç yıl deneyime sahip olmak. Yurtdışında yabancı dil öğretmenliği deneyimine sahip olmak. Rhetoric writing ve speaking dersleri verme deneyimine sahip olmak

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Okutman alınacaktır.

Genel Şartlar

31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları

ALES'den en az 70 puan almaları,

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Özel Şartlar

İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak
İngilizce öğretiminde en az üç yıl deneyime sahip olmak
Yurtdışında yabancı dil öğretmenliği deneyimine sahip olmak
Rhetoric writing ve speaking dersleri verme deneyimine sahip olmak

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
Lisans Diploması
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Lisans transkript belgesi (Asıl)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
Yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

adresine gönderilecektir