• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Tem.12
 • Kadro Derecesi 8

Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi veya ilgili bölümlerinden mezun olmak. İngilizce Öğretimi alanında en az 2 yıl çalışmış olması ve bu durumunu belgelemek.

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü

Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesince 3 İngilizce Okutmanı alınacaktır.

Adayın,

Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi veya ilgili bölümlerinden mezun olması şarttır.
İngilizce Öğretimi alanında en az 2 yıl çalışmış olması ve bu durumunu belgelemesi şarttır.

Başvuru için, adayın

fotoğraflı özgeçmişi,

onaylı lisans veya varsa yüksek lisans diploma fotokopisi (Adaylar bu evrakları, aslını ibraz etmek koşuluyla üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nda da onaylatabilirler)

onaylı ders dökümü

ALES sözel puan (en az 70) çıktısı (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlar da ya da bir yüksek öğretim kurumunda İngilizce Okutmanı olarak çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz),

İngilizce düzeyi için KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya, Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli ve muaf olduğunu belirten

belgeler ile Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü 29. km. Yukarı Yurtçu-ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bizzat veya posta ile veya hazirlik@cankaya.edu.tr 10 Temmuz 2012 salı saat 17:00’ye kadar bizzat ya da e-posta yoluyla gerekli belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi : 10 Temmuz 2012 (17.00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 11 Temmuz 2012
Giriş Sınavı (Yazılı): 12 Temmuz 2012 saat:10:30
4. Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 13 Temm