• Üniversite Adı NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Tıbbi Labaratuvar Teknikleri Programında görevlendirilmek üzere; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu veya Hemşirelik Yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 ve 19 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır.

T.C. NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Labaratuvar Teknikleri Programında görevlendirilmek üzere; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu veya Hemşirelik Yüksekokulu bölümlerinden mezun ve belgeledirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeli Öğretim Görevlisi alınacaktır.


1- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,


3- Belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak (Yüksek lisans-doktora derecesi olanlarda bu şart aranmaz).


MUAFİYET


Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ


Adayların başvurularını Yüksekokulumuzun Pangaltı, Ergenekon Cad. No:45 Şişli/İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvuru Dilekçesi

- ALES Belgesi

- Lisans Belgesi

- Lisans Transkripti

- İş Tecrübesi ve/veya Hizmet Belgesi (Bir başka kurumdan atanmış olanlar veya meslek alanlarında tecrübe sahibi olanlar)

- Nüfus Cüzdanı Örneği

- 1 Adet Fotoğraf

- YÖK Formatlı Özgeçmiş

- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)

- Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

- Var ise Bilimsel Çalışmalarını Kapsayan DosyaNOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.