• Üniversite Adı GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KEŞAP M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Tem.12
 • Kadro Derecesi 6

Dış Ticaret Programı:İşletme Bölümü lisans mezunu olup,dış ticaret alanında en az 7 yıl deneyim sahibi olmak.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Öğretim görevlisi ve okutman kadroları için lisans öğreniminde mezun olunan alanda, araştırma görevlisi kadroları için ise atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.(Özel yetenek sınavı ile lisans öğrenimi yapanlar hangi puan türünde ALES’ten en az 70 puan sağlıyorsa o alan dikkate alınacaktır.)

3. Fakülte, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Konservatuar ve Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıklarında ilan edilen kadrolara başvurabilmek için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

5. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.MUAFİYET1. Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1. Dilekçe (Başvurulan anabilim/ana sanat dalı /Bölüm ve Program , Adı Soyadı ,Yazışma Adresi ve Tel. Numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Özgeçmiş.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti ve lisans transkripti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).Not: Şahsen başvurularda belgelerin aslı ibraz edilecek, fotokopileri alınıp onaylanacaktır.5. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık).
6. ALES Belgesi.
7.İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile bir fiil ilgili alanda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getireceklerdir).

9. İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora diploması veya öğrenci belgesinin onaylı örneği

11.Öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için lisans mezuniyeti sonrası alanları ile ilgili tecrübe belgesi.NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. Ön Değerlendirme Sonucu ve Sınav Sonucu Üniversitemiz İnternet sitesinde yayınlanacaktır.BAŞVURU YERİ: Personel Daire Başkanlığı’na şahsen ve ya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)Adres : Giresun Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı

Güre Yerleşkesi GİRESUN