• Üniversite Adı GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Bilgisayar Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Lisans ve Yüksek Lisansını Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olup, Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Bilgisayar Programlama Dilleri ve Veritabanı Yönetimi konularında tecrübeli olması.

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.


***Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Başvuracak Öğretim Görevlisi için, Lisans ve Yüksek Lisansını Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olması ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Bilgisayar Programlama Dilleri ve Veritabanı Yönetimi konularında tecrübeli olması.

ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN ARANAN ŞARTLARBaşvuru için gerekli tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya postayla yapılabilir. Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

Mezun olduğu alan puan türünde ALES’ den en az 70 puan almış olmak.

ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Adaylar başvurularını, başvurdukları Fakülte/Yüksekokul/ Bölüm/Anabilim Dalı /Adı-Soyadı/Yazışma Adresleri ve Telefon Numaralarını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

Özgeçmiş ( YÖK Ek-4 Formatında )
Nüfus cüzdanı fotokopisi
1 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
ALES belgesi
KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.
Öğrenim belgeleri (Lisans veya Yüksek Lisans)
Lisans transkripti
Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

Not: Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir

İletişim Adresi:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Havalimanı Yolu Üzeri 8. Km .

Şahinbey/ GAZİANTEP

Tel: 0342 211 80 80 Fax: 0342 211 80 81

e-mail: info@gazikent.edu.tr web: www.gazikent.edu.tr

e-mail: info@hku.edu.tr web: www.hku.edu.tr


NOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” tasdiki yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.