• Üniversite Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı DENİZ ULAŞTIRMA VE LİMAN İŞLETMESİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Tem.12
 • Kadro Derecesi 5

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olup, 1. Kademe Yüzme Antrenörlüğü belgesine sahip olmak.
T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca Uzman alınacaktır.Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamada ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavından veya ÜDS sınavından en az 65 veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.


Özel Şartlar:

- Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

- Yabancı Dil koşullarında İngilizce dili geçerli olacaktır.Muafiyet:
· Doktorasını tamamlamış olanlar,
· Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
· Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,
—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


Müracaatta İstenen Belgeler:

1- Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4- Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 65 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)
5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
6- Nüfus cüzdan fotokopisi
7- Lisans transkripti (Resmi)

8- 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş


Başvuru İçin:

TEL: +90 216-395 10 64 Denizcilik Fakültesi

Tuzla Yerleşkesi

Tuzla-İstanbul

Başvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ve ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesiyle suretiyle yapılabilir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir)

Duyurulur.