• Üniversite Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MAKİNA FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 12.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Tem.12
 • Kadro Derecesi 6

Makina Mühendisliği lisans mezunu olup, Mekanik anabilim dalında doktora yapmış olmak.

T.C.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi karşılık gösterilerek Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamada ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavından veya ÜDS sınavından en az 80 veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


Özel Şartlar:

- Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.


- Yabancı Dil koşullarında İngilizce Dili geçerli olacaktır.


Muafiyet:

· Doktorasını tamamlamış olanlar,

· Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

· Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


Müracaatta İstenen Belgeler:
1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş
3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi

4- Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)

5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora)

6- Lisans transkripti (Resmi)

7- Nüfus cüzdan fotokopisi

8- Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

Başvuru İçin:TEL: +90 212-2931300 / 2568

İTÜ Makina Fakültesi

Gümüşsuyu Yerleşkesi

Taksim-İstanbulBaşvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ve ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesiyle suretiyle yapılabilir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir)Duyurulur.