• Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fak
 • Bölüm Adı İşletme
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 04.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Tem.12
 • Kadro Derecesi


GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU SINAV VE ATAMA TAKVİMİ

Duyuru Tarihi : 20 Haziran 2012 Giriş Sınavı Tarihi : 10 Temmuz 2012

Son Başvuru Tarihi :04 Temmuz 2012 Sonuç Açıklama Tarihi : 12 Temmuz 2012

Ön Değerlendirme İlan Tarihi :06 Temmuz 2012


A- BAŞVURU

Bölüm : İşletme

Kadro : 1Özel Koşullar

1-Örgüt Geliştirme alanında yüksek lisans yapmış olmak,

2-Örgüt Teori alanında çalışması bulunmak,

3-Örgüt Geliştirme, İnsan Kaynakları yönetimi ve eğitimi alanında en az 3 yıl mesleki deneyimi olmak,

4-Yükseköğretimde en az 3 yıl iş deneyimi bulunmak.

5-ALES’den en az 80 puan almış olmak,

6-ÜDS veya KPDS’den en az 80 puan almış olmak.

Genel Koşullar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
3. Özel koşullarda belirtilen hususları belgelendirmek şarttır.

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi
2. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıl /Noter Onaylı suretin gösterilmesi zorunludur.)
3. Lisans transkript belgesi (Asıl)
4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı veya Hizmet Belgesi
5. Özel koşullarda belirtilen diğer hususlara ilişkin belgeler
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)Başvuru Adresi ve Süresi:
Gerekli evrakın, en geç son başvuru tarihinde saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde olacak şekilde bizzat veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. (Posta gecikme mazeretleri kabul edilmez.)


B- ÖN DEĞERLENDİRME (m.10)
Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.


C- GİRİŞ SINAVI (m.11)
Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.


Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.


Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK
Rektör