• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 03.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Tem.12
 • Kadro Derecesi

İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu olmak.

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere İspanyolca Okutmanı alınacaktır.

FAKÜLTE : Yabancı Diller Yüksekokulu
BÖLÜM : İspanyolca
ANABİLİM DALI : -
KADRO TİPİ : Okutman
KADRO SAYISI : 1
DUYURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 19.06.2012
SON BAŞVURU TARİHİ : 03.07.2012
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 03.07.2012
GİRİŞ SINAV TARİHİ ve SAATİ : 04.07.2012 - SAAT: 10:00
SINAV YERİ : Güzel Sanatlar Fakültesi Binası – 203 nolu sınıf
SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ :10.07.2012


BAŞVURU ŞARTLARI:

GENEL ŞARTLAR:

-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından( KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu olmak.

b) Üniversitede enaz 5 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak.


BAŞVURU İŞLEMLERİ :

1 – Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,

BAŞVURU ŞEKLİ:

- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya foreign@yeditepe.edu.tr e-mail adresine yapılacaktır.

-Sonuçlar Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

MUAFİYET :

Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.