• Üniversite Adı KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı Kapadokya Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 29.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için, İngilizce Öğretmenliği alanında lisans derecesine sahip olmak. Eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak.

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara ek olarak aranacak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

İngilizce Öğretmenliği alanında lisans derecesine sahip olmak.
Eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak .
70 puan ve üzerinde ALES notuna sahip olmak.
90 puan ve üzerinde KPDS (veya eşdeğerliği olan bir sınav) notuna sahip olmak.
En az 3 yıl kabin memuru olarak görev yapmış olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar başvurularını yüksekokulumuzun Üniversite Cad. Mustafapaşa 50420 - Ürgüp / NEVŞEHİR adresine yapacaklardır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru dilekçesi http://www.kapadokya.edu.tr/upl/basvurudilekcesi.doc adresinden edinilebilir.
ALES belgesi
Yabancı Dil Sınav Belgesi
Lisans belgesi
Lisans not dökümü
İş tecrübesi belgesi
Nüfus cüzdanı örneği
2 adet fotoğraf
Özgeçmiş
Adli sicil kaydı
Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi
Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi

Not: Mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış suretleri, yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar yüksekokulumuz internet adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.