• Üniversite Adı ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 06.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 10.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.01.2011
 • Kadro Derecesi

Psikoloji Bölümü veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı lisans mezunu olmak

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde araştırma görevlileri alınacaktır.A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) alanında en az 70,
c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olması
şartlar aranır.

B. ÖZEL ŞARTLAR
a) Psikoloji Bölümü veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı lisans mezunu olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,C. MUAFİYET
1) Doktorasını tamamlamış olanlar,
2) 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar
merkezi sınav (ALES)’ dan muaftır.D. MÜRACATTA İSTENEN BELGELER
- Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
- Özgeçmiş
- Merkezi sınav (ALES) belgesi veya onaylı fotokopisi
- Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) belgesi veya onaylı fotokopisi
- Onaylı diploma fotokopisi
- Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
- Lisans transkripti (Resmi)
- Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesiE. BAŞVURU YERİ
Zirve Üniversitesi Kızılhisar Kampusu 27260 GAZİANTEP/TÜRKİYE
Tel: 0342 444 4 978 - 211 66 66
Faks: 0342 211 66 77
www.zirve.edu.tr

F. BAŞVURU SÜRESİ
Başvuru süresi 23.12.2010 – 06.01.2011 tarihleri arasındadır.


NOT: Başvuru için gerekli tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya postayla yapılabilir. Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.
Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4‘lük not sisteminin 100‘lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.