• Üniversite Adı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Hemşirelik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Hemşirelik lisans derecesine sahip olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü’ne (1 adet Öğretim Görevlisi); Hemşirelik lisans derecesine sahip olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak

Aranan Koşullar

31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.Başvuruda İstenen Belgeler;Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
Lisans Diploması
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Lisans transkript belgesi (Asıl)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
Yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
Varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
Varsa bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

adresine gönderilecektir