• Üniversite Adı TED ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 15
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Tem.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Dil Öğretimi, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması olmak

TED Üniversitesi 2012 – 2013 akademik yılında eğitime başlayacaktır. Bu nedenle İngilizce Dil Okulu’na tecrübeli okutmanlar alınacaktır.


İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Lisans Diploması
• İngiliz Dili ve Edebiyatı
• Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
• İngilizce Dil Öğretimi
• İngiliz Dil Bilimi
• İngilizce Öğretmenliği

* CV ve Niyet mektubu
* Diploma fotokopisi ve ders dökümü (Transkript - Lisans eğitimi için)
* ALES sözel puan çıktısı

* İngilizce düzeyi için KPDS, ÜDS, TOEFL veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösteri belge.


AÇIKLAMALAR

• bir yüksek öğretim kurumunda en az beş yıllık tecrübe
• bir yüksek öğretim kurumunda her seviyede derse girmiş olmak ve lisans programlarındaki öğrencilere akademik becerileri öğretmiş olmak
• müfredat ve/veya sınav geliştirme ile ilgili çalışmalar yürütmüş olmak

ALES sınavından en az 70, KPDS sınavından en az 90 almış olmak. (Adaylar ayrıca okulumuz tarafından hazırlanıp verilecek olan Okutman Giriş Sınavı’na gireceklerdir.)


Yazışma Adresi : TED Üniversitesi, Kızılırmak Sokak No. 8 Kocatepe - Ankara

Telefon : 0312 4184147

e-posta : jobsokutman@tedu.edu.tr

Faks : 0312 4184148

İlan Başlangıç Tarihi : 12 Haziran 2012

Son Başvuru Tarihi : 26 Haziran 2012

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 29 Haziran 2012

Giriş Sınav Tarihi : 3 Temmuz 2012

Sonuç Açıklama Tarihi : 9 Temmuz 2012