• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Haz.12
 • Kadro Derecesi 8

Eğitim, Edebiyat, ve Fen Edebiyat Fakültelerinin yabancı dille ilgili bölümlerinden Lisans Diplomasına sahip olmak

Çankaya Üniversitesi

Ortak Dersler İngilizce Birimi için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince 3 adet İngilizce Okutmanı alınacaktır

Adayın, Eğitim, Edebiyat, ve Fen Edebiyat Fakültelerinin yabancı dille ilgili bölümlerinden Lisans Diplomasına sahip olması şarttır.
Lisansı İngiliz Dili Öğretimi olmayan adayların İngilizce Dili Öğretimi alanında yüksek lisans programından mezun olması yada pedagojik formasyona sahip olması zorunludur.
Bir yüksek öğretim kurumunda en az 3 yıl İngilizce öğretmenliği deneyimi ve bu durumunu belgelemesi şarttır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.Başvuru için, adayınfotoğraflı özgeçmişi,noter onaylı lisans ve varsa yükseklisans diploma fotokopisi (Adaylar bu evrakları, aslını ibraz etmek koşuluyla üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nda da onaylatabilirler)onaylı ders dökümü
ALES sözel puan (en az 70) çıktısı (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlarda ya da bir yüksek öğretim kurumunda İngilizce okutmanı olarak çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz),İngilizce düzeyi için KPDS veya ÜDS’den en az 90 puan aldığını gösterir belge,Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli ve muaf olduğunu belirten belgeile Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, Eskişehir yolu 29. km. Yukarı Yurtçu Yenimahalle-Ankara adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına26 Haziran 2012 günü saat 17:00’ye kadar bizzat ya da posta yoluyla; veya meralkizrak@cankaya.edu.tr adresine e-mail yoluyla gerekli belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi: 26Haziran 2012 (17.00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 27 Haziran 2012
Giriş Sınavı (Yazılı): 28Haziran 2012 saat:10:00, Ortak Dersler PA01 nolu sınıf

Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 29 Haziran 2012