• Üniversite Adı BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
 • Anabilim Dalı MÜZİK EĞİTİMİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Tem.12
 • Kadro Derecesi 5

Müzik Eğitimi veya Müzik Bölümü mezunu olup, mezuniyetten sonra belgelendirmek şartıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten,herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış,
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış,
5-Müzik Eğitimi veya Müzik Bölümü mezunu olup, mezuniyetten sonra belgelendirmek şartıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi: www.bozok.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecek,
2-Lisans diploma veya mezuniyet belge fotokopisi,
3-Lisans transkript fotokopisi,
4-Mezuniyetten sonra alanında en az iki yıl çalıştığına dair belge fotokopisi, mezuniyetten sonra alanında prim yatırılarak en az 2 yıl tecrübeli olduğuna dair belge veren iş yeri aynı zamanda SGK primini yatırdığı numarasınıda belirtilmesi gerekmektedir.
5-SGK prim döküm belgesi.
6-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
7-Yabancı Dil Belge Fotokopisi,
8-Özgeçmiş,
9-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
C- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
D- BAŞVURU YERİ
Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.bozok.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılarak, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine şahsen verilecek veya posta ile gönderilecektir.
İlan süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta veya kargo ile gönderilen başvurularda gönderilen tarih dikkate alınmayacak, birimin evrak kayıt tarihi esas alınacaktır.

İrtibat Adresi:

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı(Fen Edb. Fak. 1. kat) Erdoğan Akdağ Kampüsü YOZGAT Tel.: 0 354 242 10 25 Faks: 0 354 242 10 24

Notlar:
1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.
2- 4’lük ve 5'lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.