• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ECZACILIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Tem.12
 • Kadro Derecesi 4

Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olmak, alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak, KPDS, ÜDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak, bu alanlarda yüksek lisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.