• Üniversite Adı FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 22.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Tem.12
 • Kadro Derecesi

Moda Tasarımı Programı: Moda Tasarımı alanında Lisans mezunu olmak, ilgili alanda Yüksek Lisans yapmış olmak

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Meslek Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi ile, 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Yükseköğretim Kurumlarının Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun ya da ilgili alanda Lisansüstü programından mezun olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3.Lisans öğreniminde mezun olunan alanda (ALES)’ten en az 70 puan almış olmak. Alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atanabilmeleri için Lisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almış olmak

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

5.Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanlarında 2 yıl çalışmış olmak

(Yüksek lisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)

ÖZEL ŞARTLAR
Moda Tasarımı alanında Lisans mezunu olmak, ilgili alanda Yüksek Lisans yapmış olmak.BAŞVURUYA EKLENECEK EVRAKLAR:

1. Başvuru dilekçesi

2.Lisans ve Yüksek lisans belgesinin fotokopisi

3.Lisans Transkript belgesinin fotokopisi

4.ALES Belgesi

5.Nüfus Cüzdanının örneği

6.Bir adet fotoğraf

7.Ayrıntılı özgeçmiş.

8.İş Tecrübe Belgesi.

9. Erkek Adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi

10. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) takım dosya. (Ön değerlendirmeyi geçen adaylardan istenecektir),

Not :

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
Adaylardan, sınavı kazandıkları takdirde evrakların asılları istenecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.BAŞVURU ŞEKLİ :

Adayların, 22 HAZİRAN 2012 tarihine kadar Yüksekokulumuz Müdürlüğüne şahsen ve posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

Kocanaip Mah.Kaplıca Cd. No: 3 Osmangazi-BURSATel : 0 224 220 54 54 0 224 223 27 84 0 224 223 22 94