• Üniversite Adı BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 22.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Tem.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili eğitimi veya İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olmak

T.C.BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İngilizce Hazırlık Sınıfında istihdam etmek üzere, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca okutmanlar alınacaktır.

Okutmanlık için aranan şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) herhangi bir puan türünde en az 70 puan almış olmak.
3- En az üç yıl İngilizce öğretmenlik ya da öğretim elemanlığı tecrübesine sahip olmak.
4- KPDS veya ÜDS sınavından en az 85 puan almış olmak veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5- En az lisans mezunu olmak

MUAFİYET : Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ : Adaylar başvurularını Yüksekokulumuzun Vatan Cad. No:69 Kavacık 34805 Beykoz/İSTANBUL adresine yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
-Dilekçe
- ALES Belgesi
- Yabancı Dil Belgesi
- Lisans Belgesi
- Lisans Transkript
- İş Tecrübesi Belgesi (En az üç yıl)
- Nüfus Cüzdanı Örneği
- 2 Adet Fotoğraf
- Özgeçmiş
- İlan edilen kadronun durumuna göre Yükseklisans veya Doktora Belgesi
- Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge


Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.