• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 19.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Haz.12
 • Kadro Derecesi

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı için, Üniversitelerin Matbaa Öğretmenliği (öncelikli tercih nedenidir) veya Grafik Tasarım lisans programlarından birinden mezun olmak ve basım-matbaa konularında en az 2 yıl deneyimli olmak veya Basım-Matbaa konularıyla ilgili bir programda Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten Mezuniyet alanında en az 70 puan almış olmak, (Doktorasını tamamlamış olanlar ALES’ten muaf sayılacaktır.)Özel Şartlar:

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sekreterliği' ne şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti(Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2286