• Üniversite Adı IŞIK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 04 Haziran 2012
 • Son Başvuru Tarihi 19 Haziran 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21 Haziran 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 27 Haziran 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29 Haziran 2012
 • Kadro Derecesi

Lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmak; bu derecelerden en az birini Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak şartıyla lisans ve yüksek lisans öğretimini, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik veya Matematik alanlarında tamamlamış olmak.
Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Animasyon ve Oyun Teknolojileri Programı’nda önlisans düzeyinde ders verme ve araştırma-uygulama projeleri yürütme potansiyeline sahip öğretim görevlisi alınacaktır.IŞIK ÜNİVERSİTESİIşık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Animasyon ve Oyun Teknolojileri Programı

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Animasyon ve Oyun Teknolojileri Programına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:
ALES'ten en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar:
Lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmak; bu derecelerden en az birini Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak şartıyla lisans ve yüksek lisans öğretimini, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik veya Matematik alanlarında tamamlamış olmak.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Işık Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 posta adresine yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Adaylar; başvuru dilekçelerine özgeçmiş, Nüfus cüzdanı sureti, Merkezi Sınav Başarı Belgesi (ALES), fotoğraf (2 adet), Noter onaylı diploma fotokopileri (Varsa Öğretim Görevliliği Atama Yazısı, Lisans Diploması, Doktora diploması), Dil Sınavı Belgesi, 2 referans, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan (1) takım dosya ekleyeceklerdir.