• Üniversite Adı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Ziraat Fakültesi
 • Bölüm Adı TARLA BİTKİLERİ
 • Anabilim Dalı TARLA BİTKİLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Haz.12
 • Kadro Derecesi 4

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olmak.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilanda belirtilen Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir.)


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ALES’den atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

B-Özel şartlar
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar
a)Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.
b)Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
C)Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.
Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

.Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi, Anabilim Dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)

· Özgeçmiş

· Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi

· 2 Adet Fotoğraf

· ALES belgesi aslı veya onaylı fotokopisi

· KPDS/ÜDS Belgesi veya onaylı fotokopisi

· Lisans ve varsa yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi(Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

· Lisans ve varsa Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

· Tecrübe durumunu gösterir belge(Kamu Kurumlarından veya SGK dan alınan onaylı hizmet belgesi)

· Erkek Adaylar için askerlik belgesi

· Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecekler.
. Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.