• Üniversite Adı BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Anabilim Dalı ESKİ TÜRK EDEBİYATI
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Haz.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Haz.12
 • Kadro Derecesi 6

Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olup alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten, lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış,
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış,
5-Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olup, mezuniyetten sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak.
B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi: www.bozok.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecek,
2-Lisans diploma veya mezuniyet belge fotokopisi,
3-Lisans transkript fotokopisi,
4-Yüksek Lisans diploma fotokopisi,
5-Yüksek Lisans transkript fotokopisi,
6-Mezuniyetten sonra alanında prim yatırılarak en az 5 yıl tecrübeli olduğuna dair belge fotokopisi. (Tecrübe belgesinde SGK priminin yatırıldığı iş yeri numarasının belirtilmesi zorunludur.)
7-SGK prim döküm belgesi.
8-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
9-Yabancı Dil Belge Fotokopisi,
10-Özgeçmiş,
11-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
C- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
D- BAŞVURU YERİ
Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.bozok.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılarak, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine şahsen verilecek veya posta ile gönderilecektir.
İlan süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta veya kargo ile gönderilen başvurularda gönderilen tarih dikkate alınmayacak, birimin evrak kayıt tarihi esas alınacaktır.

İrtibat Adresi:

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Erdoğan Akdağ Kampüsü YOZGAT Tel.: 0 354 242 10 21 Faks: 0 354 242 10 22

Notlar:
1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.
2- 4’lük ve 5'lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.