• Üniversite Adı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ARABAN M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Haz.12
 • Kadro Derecesi 4

Tohumculuk Programı için; Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a- 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak
b- Mezun olunan alanda ALES'den en az 70 puan almak.

ÖZEL ŞARTLAR
-Ön lisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, Merkezi Sınav; Öğretim Üyesi yetiştirme projesi kapsamında,Yükseköğretim yürütme kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU
1-Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini (onaylı), Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi(onaylı), Hizmet Belgesini (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için), Lisans Not Transkriptini (Onaylı), erkek adayların Askerlik Durum Belgesini,ALES Belgesini ekleyerek Gaziantep Üniversitesi ARABAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ'ne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

2- İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: Ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gantep.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.