• Üniversite Adı TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ANKARA HAVACILIK M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 12.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Haz.12
 • Kadro Derecesi

Uçak Teknolojisi Programı için, Fizik Bölümü Lisans mezunu olmak, Sivil Havacılık ana bilim dalı Uçak Gövde - Motor bölümünden Yüksek Lisans mezunu olmak


T.C. TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

AÇIKLAMALAR:

Fizik Bölümü Lisans mezunu olmak,
Sivil Havacılık ana bilim dalı Uçak Gövde - Motor bölümünden Yüksek Lisans mezunu olmak,
Gaz türbinli motorlardan kaynaklanan emisyonlar konusunda çalışmaları olmak,
Uçak Bakım Teknisyenliği B kategorisi lisansına sahip olmak,
En az 3 yıl deneyime sahip olmak,

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı www.thk.edu.tr adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
Onaylı Nüfus Cüzdan Örneği (Muhtar ya da Noter Onaylı)
Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi/dökümü,
Onaylı lisans diploması fotokopisi,
Onaylı yüksek lisans diploması fotokopisi,
Onaylı transkript,
Yabancı Dil Belgesi,
ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı en az 70),
Erkek adaylar için terhis belgesi

Başvuru Şekli:

Başvuru, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu ilan no belirtilmek kaydıyla eksiksiz doldurularak Genel Sekreterlik Birimine şahsen ya da posta yolu ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.