• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Haz.12
 • Kadro Derecesi

Çocuk Gelişimi Programı için, Üniversitelerin Çocuk Gelişimi Eğitimi-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi-Özel Eğitim-Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programlarından birinden mezun olmak veya Çocuk Gelişimi Eğitimi-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi-Okul Öncesi Öğretmenliği-Gelişim Psikolojisi-Özel Eğitim Yüksek Lisans’larından birinden mezun olmak.

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten Mezuniyet alanında en az 70 puan almış olmak, (Doktorasını tamamlamış olanlar ALES’ten muaf sayılacaktır.)Özel Şartlar:

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sekreterliği' ne şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti(Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2286