• Üniversite Adı ŞİFA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 07.Haz.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Haz.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Haz.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Haz.12
 • Kadro Derecesi

Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu olmak.

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. İstenen tüm evrakların noter onaylı hazırlanması gerekmektedir. Noter onayı olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI:
- Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu olmak.
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
- KPDS veya ÜDS’de İngilizce'den en az 50 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Başvuru Formu

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
- Nüfus Cüzdan Sureti
- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf
- Onaylı diploma fotokopileri
- Lisanüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge


ADRES:
Ankara Cad. No:45 35100 Bornova İZMİR