• Üniversite Adı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TATVAN M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 04.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 10.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Fakültelerin Harita veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun olmak

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA YAPILACAK BAŞVURULAR

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların; 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) mezun olduğu alanla ile ilgili en az 70 puan almış olmak ve öğrenim belgelerinin suretleri ile transkriptleri varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan evrakı bir takım dosya halinde;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil ) başvuracak Okutman adaylarının, KPDS veya ÜDS’den en az 50 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları, en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmek şartıyla alanında en az on yıl tecrübeli olmak gerekmektedir.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az Yüksek Lisans veya lisans mezunu olup, Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak şartı aranacaktır. Öğrenim belgelerinin suretleri ile transkriptleri varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan evrakı bir takım dosya halinde;Bütün adaylar, yukarıda belirtilen evrakın yanı sıra, Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Diploma veya onaylı sureti, Nüfus Cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı içeren bir dosyayı müracaat yerine teslim edecektir.
MÜRACAAT YERİ; Bütün adaylar başvurularını Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya posta yolu ile yapılacaktır. Eksik belgeli dosyalar ve posta yoluyla gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MÜRACAAT TARİHİ: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Sınav yerleri Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.